Fonnfjelldesign.no er ikke tilgjengelig lenger. Vær snill å besøke den nye nettsiden fonnfjellreklame.no.

Hvordan annonsørene operer i markedet

Reklamebyråer og annonsører jobber aktivt med å tiltrekke seg nye kunder. Det er mange måter å gjøre dette på, og de forskjellige måtene utfyller hverandre. Det er noen metoder som er mer brukt enn andre, noen er gratis, mens andre koster store summer hvert år. Se på en sponsor til et arrangement. De sponser med krav om at de får sendetid på TV eller radio. Dette er betalte annonser, og akkurat slik kan også mindre bedrifter bruke betalte og gratis metoder for å markedsføre seg.

Gratis metoder

Det er ingenting som sier at det fins enkle veier til rikdom. For er man ikke arving, er det å skaffe seg inntekt en hard og stadig pågående jobb. Men man kan gjøre det gratis ved å benytte tre hovedgrupper av påvirkning:

  • Nettverk
  • Teknikk
  • Best pris og kvalitet

Når en annonsør vil markedsføre seg er det viktig å alltid levere på kvalitet. Prisen kommer i neste rekke, og bruker man nettverket flittig kan ting begynne å skje. Annonsering på nettsider, sosiale medier og bruk av bekjentskap øker omtalen. Teknikk som søkemotoroptimalisering er en svært benyttet teknikk på nett.

Betalte metoder

Annonsørene kan bruke betalte løsninger. Enten kan de betale skuespillere for å spille inn reklamen, skribenter for å skrive innhold, søkemotorer for å plassere annonser høyt også videre. Mange kjøper også tjenester som tredjepart. Det kan være informasjon om kunder som har et handlemønster som passer dem.